UPWOOD

LUE LISÄÄ

 

Erasmus + KA2 hanke

Hankeaika: lokakuu 2019–maaliskuu 2022

UPWOOD-hankkeen strateginen kumppaniverkosto pyrkii parantamaan työpaikalla oppimisen (WBL) ja ammatillisen koulutuksen (VET) tasoa kehittämällä ja tuomalla saataville koulutussisältöjä, jotka vastaavat energiatehokkaan ja innovatiivisen puurakentamisen nykyisiin ja esiin nouseviin ammattitaitotarpeisiin.

Kohderyhmät

  • VET:n  ja WBL:n tarjoajat

  • Rakennusalan työnantajat 

  • WBL:n oppisopimusopiskelijat rakennusalalla

  • Ammatillisen koulutuksen viranomaiset ja urakehitystä ohjaavat tahot

  • Alan edustajat ja päättäjät

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään
tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

Yhteystiedot:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD hanke