UPWOOD

UZZINĀT VAIRĀK

 

Erasmus+ KA2 projekts

Projekta ilgums: Oktobris 2019 - Marts 2022

UPWOOD veido stratēģisko partnerību, lai uzlabotu darba vidē balstīto (DVB) profesionālo izglītību un apmācības (PIA), izstrādājot un padarot par pieejamiem izglītības resursus, lai atbildētu uz pašreizējo un nākotnes pieprasījumu pēc profesionālām prasmēm energoefektīvas un inovatīvas kokapstrādes praksēs būvniecībā.

Mērķa grupas

  • PIA un DVB mācību sniedzēji

  • Būvniecības nozares darba devēji

  • PIA programmu mācekļi būvniecības nozarē

  • PIA varas iestādes un  karjeras attīstības atbalsta organizācijas

  • Nozares pārstāvji un politikas veidotāji

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Kontakti:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD projekts