Νέα σχετικά με το έργο

IMG_1858.jpg

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους απώτερους στόχους του έργου. 

170.jpg

The highlights from the first project period.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επαφές:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD έργο